Úpravny vod a vodovody

Úpravny vody slouží k výrobě pitné vody ze surové vody odebrané z vodního zdroje. Surová voda je nejčastěji povrchová voda nebo podzemní voda. Úprava vody je proces, při němž se mění fyzikální, chemické a mikrobiologické vlastnosti vody. Čím kvalitnější je voda surová, tím je jednodušší technologie úpravy. Cílem je upravovat surovou vodu z vodních zdrojů tak, aby splňovala zákonem stanovené limity.

Vzhledem k rozdílným vlastnostem surových vod je vždy nutné přizpůsobit technologii úpravny tak, aby byla připravena bezpečně se vypořádat s výkyvy a změnami jejich kvality i kvantity.

WATENVI CZ a.s. - Úpravny vod a vodovody

V rámci realizace úpraven vody společnost dodává:

 • filtrační stanice a mechanické čištění tekutin,
 • membránová úpravna vody,
 • ÚV desinfekce,
 • Lamelové separace,
 • Granulované aktivní uhlí,
 • separace Fe a Mg z podzemních vod,
 • flotace,
 • ozonizace,
 • ÚV záření,
 • změkčování vody,
 • chlorace,
 • čerpací stanice pro různé typy vody a kapalin,
 • demineralizace,
 • reversní osmóza, dekarbonizace.